Zde zamluvit
Arberland Bayerischer Wald
Trails im ARBERLAND.
Mountainbike-Tour durch´s ARBERLAND
MTB-Tour durch die ARBERLAND-Wildniss
Radfahren im ARBERLAND
Tour mit dem Mountainbike.
Scroll down
Sestavení obsahu našich stránek byla věnována maximální péče. Za správnost obsahu, úplnost a aktuálnost obsahu přesto nemůžeme převzít žádnou záruku.

Ručení za odkazy
Externí odkazy se vždy otevřou v novém okně.
Externím odkazem zprostředkovává ARBERLAND REGio GmbH přístup k užití těchto odkazů (§ 8 Zákona o telemédiích). Za tyto „cizuí obsahy“ nenese ARBERLAND REGio GmbH odpovědnost, protože přenos těchto obsahů neinicioval, adresáty těchto informací nevybíral a ani tyto informace nijak netřídil či neupravoval. Ani automatické krátkodobé uložení těchto „cizích informací“ neprobíhá díky systému prolinkování prostřednictvím okresu Regen, takže ani z této skutečnosti nevyplývá pro ARBERLAND REGio GmbH žádná odpovědnost za obsahy.
Při prvním propojení s těmito internetovými odkazy přesto ARBERLAND REGio GmbH n tyto cizí obsahy prověřuje z hlediska občansko a trestně právního.

Prohlášení o ochraně dat
Jestliže budou při použití internetové adresy www.arberland-bayerischer-wald.de zpracovávána osobní data, pak výhradně na základě Zákona o telemédiích a obecných ustanovení o ochraně dat. Jestliže je na adrese www.arberland-bayerischer-wald.de možnost zadávat osobní nebo obchodní data (např. jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu), pak vždy vycházíme ze skutečnosti, že zadání těchto dat je dobrovolné.
Jelikož není přenos informací na internetu zcela bezpečný, nemůžeme vyloučit nahlédnutí nebo změnu těchto dat třetími osobami. V případech, kdy je zapotřebí mimořádná důvěrnost, doporučujeme použít jiné způsoby přenosu dat.
Sestavení obsahu našich stránek byla věnována maximální péče. Za správnost obsahu, úplnost a aktuálnost obsahu přesto nemůžeme převzít žádnou záruku.

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k archivaci přístupoových dat registrovaných účastník konference. Z technických důvodů není možné využít některých možností domovské stránky, když na Vašem počítači nebudete akceptovat cookies. Při opuštění domovské stránky můžete cookies opět vymazat.

Vstupem na naše webové stránky uživatel respektuje dříve uvedené podmínky a vyloučení odpovědnosti.
 
Upozornění na Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, tedy službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tj. textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují Vaši analýzu užití webové stránky. Informace, které cookies vytvoří o Vašem užití webové stránky (včetně Vaší IP adresy), se přenášejí a ukládají na server Googlu v USA. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užití webové stránky, k podání zpráv o aktivitách na webové stránce provozovateli této stránky a k dalším službám spojeným s internetovým vstupem. Google také tyto informace eventuálně předá třetím osobám, pakliže to ukládá zákon, nebo mají-li třetí osoby od Googlu zadáno tyto informace zpracovávat. V žádném přípdě Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými daty. Instalaci souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; v tom připadě ale upozorňujeme na to, že eventuálně nebudou moci být využity funkce dané webové stránky v plném rozsahu. Užitím této webové stránky respektujete zpracování Vámi vyvolaných dat Googlem dříve popsaným způsobem a k dříve popsanému účelu.

Vyvolání dat pomocí Google-Analytics můžete s účinností do budoucna zabránit, jestliže pro Váš prohlížeč nainstalujete deaktivaci: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Piwik